آی دسک مناسب برای کسب و کارهای تجاری

طرح رایگان

رایگانمدت زمان نامحدود

  • تعداد کاربر : ۵
  • امکانات پایه آی دسک
  • ۲۰۰ مگابایت پهنای باند

طرح اول

۲۰۰,۰۰۰تومانسالیانه

  • تعداد کاربر : ۱۰
  • امکانات پایه آی دسک
  • ۵ گیگابایت فضای کاربری

طرح دوم

۱,۰۰۰,۰۰۰تومانسالیانه

  • تعداد کاربر : ۱۰
  • امکانات پایه آی دسک
  • ۵ گیگابایت فضای کاربری

طرح سوم

۳,۰۰۰,۰۰۰تومانسالیانه

  • تعداد کاربر : ۱۰
  • امکانات پایه آی دسک
  • ۵ گیگابایت فضای کاربری

آی دسک مناسب برای کسب و کارهای سازمانی

طرح رایگان

رایگانمدت زمان نامحدود

  • تعداد کاربر : ۵
  • امکانات پایه آی دسک
  • ۲۰۰ مگابایت پهنای باند

طرح اول

۵۰۰,۰۰۰تومانسالیانه

  • تعداد کاربر : ۱۰
  • امکانات پایه آی دسک
  • ۵ گیگابایت فضای کاربری

طرح دوم

۳,۵۰۰,۰۰۰تومانسالیانه

  • تعداد کاربر : ۱۰
  • امکانات پایه آی دسک
  • ۵ گیگابایت فضای کاربری

طرح اول

۵,۰۰۰,۰۰۰تومانسالیانه

  • تعداد کاربر : ۱۰
  • امکانات پایه آی دسک
  • ۵ گیگابایت فضای کاربری

بررسی و مقایسه دو پلن

شبکه اجتماعی اختصاصی
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
ایجاد گروه گفتگو (نامحدود)
گفتگوی شخصی با همکاران
مدیریت پروژه
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
نمايش وظایف منتصب به پروژه
ایجاد پروژه به صورت نامحدود
مانیتورینگ درصد پیشرفت پروژه‌ها
نمايش جزییات پروژه(نظير تاريخ شروع و پایان، زمان شروع زمان سنج روی پروژه و …)
تعیین اعضاء درگیر با پروژه
تعیین وضعیت پروژه‌ها
امکان فیلتر در پروژه‌ها
امکان درج فایل در پروژه‌ها
امکان تبادل نظر در پروژه
خروجی اکسل
مدیریت وظایف
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
ایجاد وظيفه به صورت نامحدود
تعیین وظایف سنجاق شده
انتصاب وظيفه به افراد
وضعیت وظیفه(گزارش شده، انجام شده، حال انجام)
امکان تعیین برچسب وظایف
گرفتن خروجی وظایف
نمايش تابلووظایف(همانند کانبان بورد)
نمايش کارهای مقرر در تقویم وظيفه
فعال‌سازی زمان سنج بر روی هر وظيفه
امکان مشاهده سیاهه زمان برای وظایف
امان تبادل نظر پیرامون وظيفه‌ها توسط افراد
امکان درج فایل برای هر وظیفه
مشاهده‌ی افراد درگیر با یک وظیفه
بررسی اجمالي ميزان کارکرد روی یک وظیفه
رسم گانت چارت به صورت اتوماتیک
مدیریت مالی
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
امکان صدور پیش فاکتور
ایجاد فاکتورها
صدور فاکتورهای تكرار شونده
افزودن پرداختی‌ها
افزودن هزینه‌ها و هزینه‌های تکرار شونده
امان فیلتر کردن فاکتورها و پرداختی‌ها و هزینه‌ها و پیش فاکتورها
مدیریت محصولات
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
افزودن محصولات
تعیین دسته و زیردسته محصولات به همراه تمامی جزییات محصولات
گرفتن خروجی از محصولات
مدیریت تیکت ها
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
ایجاد تیکت جدید(درون سازمانی و برون سازمانی)
مشخص کردن نوع تیکت، تعیین اولویت تیکت‌ها، عامل تیکت ها، وضعیت تیکت‌ها جهت مدیریت بهتر تیکت‌ها
تعیین کانال تیکت
امکان ویرایش تنظيمات تیکت‌ها
نمايش نمودار روند تیکت‌ها
امکان فیلتر کردن تیکت‌ها
مدیریت منابع انسانی
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
افزودن کارمندان
نمایش لیست کارشناسان
افزودن واحدهای سازمانی
تعیین نقش کارمندان
میزان مشارکت هریک از افراد در سازمان
مدیریت حضور و غیاب و تعطیلات و مرخصی ها
مدیریت مشتریان
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
افزودن مشتریان جدید
مشاهده مشتریان به همراه اطلاعات مشتری
مدیریت سرنخ های فروش
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
افزودن سرنخ‌های فروش به صورت نامحدود
ایجاد فرم سرنخ فروش
امکان فیلترکردن سرنخ ها
تبدیل سرنخ‌های فروش به مشتری
تابلوی کانبان
گزارشات
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
نمايش گزارشات مربوط به وظایف
گزارش زمان ورود و خروج
گزارشات مالی
گزارشات درآمد و هزینه
گزارشات مربوط به مشارکت
داشبوردها
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
داشبورد پروژه‌ها
داشبورد مشتریان
داشبورد منابع انسانی
داشبورد تیکت ها
داشبورد مالی
مدیریت اعلانات
ویژگیپلن تجاریپلن سازمانی
ارسال اطلاعیه در مورد رویدادهای سازمان از طریق پیامک